حوزه علمیه تشیع و لزوم ایجاد پارک علمی علوم اسلامی
51 بازدید
محل نشر: مجله رو آورد سال 1387
نقش: نویسنده
وضعیت چاپ : چاپ شده
نحوه تهیه : فردی
زبان : فارسی
پارک علیم فناوری علوم اسلامی در حوزه علمیه قم