نقش نرم‌افزارها در جنگ نرم
47 بازدید
محل نشر: مجله ره آورد نور
نقش: نویسنده
وضعیت چاپ : چاپ شده
نحوه تهیه : فردی
زبان : فارسی
اشاره گسترش روزافزون فناوري اطلاعات و به خدمت گرفتن آن در مباحث علمي و فرهنگی، آثار و پیامدهای فراوانی را به همراه داشته است که می‌توان جهانی شدن سیاست و فرهنگ را از گویاترین و رساترین آن شمرد. روزگاری برای آشنایی با فرهنگ و تمدن یک ملت باید پژوهشگران سیر و سفر می‌نمودند که گسترش مستشرقان در قرن نوزدهم و بیستم گویای همین مطلب می‌باشد. و یا برای تغییر یک فرهنگ به‌خصوص فرهنگ دینی و تغییر ایده‌های دینی مردم باید هزینه‌های مالی و نیروهای انسانی فراوانی به خدمت گرفته می‌شدند و چه بسا جنگ‌ها و کشتارهایی که در جهان برای همین منظور اتفاق افتاد و جنگ‌های صلیبی بارزترین آن است. اما امروزه به کمک فناوری اطلاعات و با استفاده از رسانه، هر فردي به‌راحتي با داشتن يک رايانه و يا ماهواره و تلويزيون مي‌تواند با فرهنگ و تمدن مردم آشنا شده و در عين حال در صورت داشتن قدرت ارسال اطلاعات با کمک رسانه‌هاي جمعی، ایده و یا فرهنگ و مذهب خود را تبلیغ کرده و به مخاطبان خود برساند و با کمک گرفتن از ابزارهای دیداری و شنیداری و با القای شبهه و ایجاد جو روانی در مخاطب، باورهای او را سست نموده و نظریات خود را بدون هیچ واکنشی از سوی مخاطب به او القا کند. از آنجا که القای منویات و ایده با استفاده از این روش‌ها یک تهدید جدی علیه جامعه است، از آن به جنگ نرم یاد می‌شود که در این نوشتار ضمن آشنایی با تعریف آن، با یکی از ابزارهای جنگ نرم که نرم‌افزارها باشد و راه‌های مقابله و پیشگیری از آن، آشنا می‌شویم.