موسوعه منظم سید الساجدین
42 بازدید
نقش: زیر نظر
سال نشر: 0
تعداد جلد : 3
وضعیت چاپ : چاپ نشده
نحوه تهیه : گروهی
زبان : فارسی
امام سجاد علیه السلام در شعر و ادب فارسی در این کتاب در سه موضوع 1 - تولد 2 - اوصاف 3 - شهادت اشعار از تمامی شعرا جمع آوری شده است