دراسات فی اسانید کتب الروائی
47 بازدید
نقش: نویسنده
سال نشر: 1386
وضعیت چاپ : چاپ شده
نحوه تهیه : گروهی
شماره چاپ : 1
زبان : عربی
این کتاب به بررسی اسناد جلد اول کتاب کافی می پردازد در این بررسی به دو موضوع اشاره می شود 1 - تصحیفات روایی 2 - مرسل بودن سند روایات