آلبوم من ◂ دیدار مهندس ضرغامی
دیدار مهندس ضرغامی و آقای محمدی نیا رئیس صدا و سیمای قم