مجله الکترونیکی اسرا
46 بازدید
محل ارائه: موسسه فرهنگی تحقیقاتی اسرا
نقش: پژوهشگر
تاریخ نشر : 1387
نوع : نرم افزار
عنوان فعالیت سردبیر
زبان : فارسی
دو ماه نامه فرهنگی و علمی در موضوعات مختلف برگرفته شده از آثار بیانی و بنایی حضرت آیت الله جوادی آملی (مد ظله)